جلسه مشورتی شورای خواهران کانون مساجد استان

  جلسه مشورتی شورای خواهران کانون مساجد استان در محل کانون تخصصی مشاوره دارالقرآن مهدیشهر با حضور کارشناسان و نمایندگان دانشگاه،آموزش و پرورش،حوزه علمیه،بسیج زنان،سازمان تبلیغات،دبیرخانه کانونهای مساجد در...

ادامه مطلب ...