آغاز به کار جلسات جدید معرفتی دانش آموزان در مقطع ابتدائی( پنجم و ششم ) در محل دارالقرآن مهدیشهر

photo_2016-03-09_15-23-38 photo_2016-03-09_15-23-47