اردوی زیارتی قم و جمکران در مورخ ۱۹ و ۲۰ آذر ماه ۹۴ با حضور ۴۰ نفر از نیروهای حلقه های معرفتی پایگاه بسیج عشایری دارالقرآن مهدیشهر و به منظور حفظ انسجام نیروها برگزار گردید.

تصاویری از…..

1 2 3 4 5 6 7