برنامه میثاق با شهداء در منطقه ییلاقی آرتد با همکاری حوزه عشایری امام باقر(ع) برگزار گردید.

اهم برنامه های این اردو :برگزاری مسابقات ورزشی ، پیاده روی شبانه ،آموزش ستاره شناسی و جهت یابی در شب،خاطره گویی یکی از فرماندهان دفاع مقدس و مسابقات فرهنگی

تصاویر این برنامه اردویی به زودی منتشر می گردد.