در راستای آشنایی جوانان با سیره شهدای والا مقام مراسم در محضر شهیدان در کنار مزار شهدای مدافع حرم و همچنین در منزل شهیدان تورانیان برگزار گردید.

IMG_5993

IMG_6210 IMG_6212