برنامه کوهنوردی و پیاده روی جوانان صبح جمعه ۱۴۰۰/۷/۲