جلسه تفسیر مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳ با حضور حجت السلام بارانی امام  جمعه مهدیشهر برگزار شد