حضور دانش آموزان آموزشگاه فرهیختگان مهدیشهر در نماز جماعت دارالقرآن همراه با برنامه متنوع فرهنگی سه شنبه ها