محفل قرآنی مجمع حافظان و قاریان مهدیشهر در مسجد صاحب الزمان عج زیارت.۲۷ اسفند – آخرین جلسه سال ۹۵ 1