تصاویری از برگزاری مراسم مجمع حافظان و قاریان در مسجد فاطمه زهرا(س)