محفل نورانی مجمع حافظان و قاریان شهرستان مهدیشهرهمراه با نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد امام علی (ع ) شهرک انقلاب مهدیشهر برگزار گردید.