محفل نورانی کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد پامنار مهدیشهر با قرائت قاری ارزشمند سمنانی استاد آریامنش در مورخ ۱۹ دی ماه برگزار گردید.