11

 

جلسه شورای دانش اموزی دارلقرآن مهدیشهردر مورخ پنج شنبه ۹۴/۱۱/۸ باحضورمدیر محترم دارالقرآن برگزار گردید.در این جلسه ۶تن از اعضای فارغ التحصیل تقدیروتودیع و۶ عضوجدیدمعرفی و جایگزین شدند

12 13