photo_2016-03-09_16-05-24

 

جلسه مشورتی شورای خواهران کانون مساجد استان در محل کانون تخصصی مشاوره دارالقرآن مهدیشهر با حضور کارشناسان و نمایندگان دانشگاه،آموزش و پرورش،حوزه علمیه،بسیج زنان،سازمان تبلیغات،دبیرخانه کانونهای مساجد در مورخ پنج شنبه ۱۳اسفند ماه برگزار گردید.