جلسه هم اندیشی اساتید قرآنی جهت برنامه ریزی دوره جدید مجمع حافظان و قاریان شهرستان.۲۸ مهر ۱۴۰۰ دارالقرآن مهدیشهر

دارالقرآن مهدیشهر
ایتا
eitaa.com/mahdishahr_d114
واتساب
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2
اینستا گرام
https://instagram.com/d114.mahdishahr?tm_medium=copy_link
تلگرام
https://t.me/d_114