این جلسات با حضور استاد حامد نورانی همه هفته شبهای پنج شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در دارالقرآن مهدیشهر برگزار می گردد. از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در این مراسم حضور به هم رسانند.