?طرح حزب خوانی آیه آیه تا ظهور بمدت ۱۰ سال است که توسط خادمین قرآنی در دارالقرآن مهدیشهر با مشارکت ۳۶۰ نفر از علاقمندان اجرا میشود.????? در این طرح روزانه سه ختم کامل و سالیانه ۱۰۸۰ ختم قرآن به نیت سلامتی و ظهور حضرت حجت عج قرائت میگردد??????در این طرح نورانی با برکت توفیق شده که شیفتگان حضرت مهدی عج طی ده سال گذشته ده هزار و هشتصد ( ۱۰۸۰۰) ختم قرآن داشته باشند.??? ?? ضمنا بروشور دور جدید چاپ و در دارالقرآن آماده توزیع شده علاقمندان مراجعه نمایند