🌹طرح حزب خوانی آیه آیه تا ظهور بمدت ۱۰ سال است که توسط خادمین قرآنی در دارالقرآن مهدیشهر با مشارکت ۳۶۰ نفر از علاقمندان اجرا میشود.🌹🌹🌹🌹🌹 در این طرح روزانه سه ختم کامل و سالیانه ۱۰۸۰ ختم قرآن به نیت سلامتی و ظهور حضرت حجت عج قرائت میگردد🌹🌹🌹🌹🌹🌹در این طرح نورانی با برکت توفیق شده که شیفتگان حضرت مهدی عج طی ده سال گذشته ده هزار و هشتصد ( ۱۰۸۰۰) ختم قرآن داشته باشند.🌹🌹🌹 🌹🌹 ضمنا بروشور دور جدید چاپ و در دارالقرآن آماده توزیع شده علاقمندان مراجعه نمایند