لیست برندگان مسابقه قرآنی آیه های زندگی در بهار بندگی در نیمه اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲

نفر اول _۰۹۳۸۳۶۸۸۴۵۰

نفر دوم _۰۹۳۰۸۷۶۴۷۳۸

نفر سوم _۰۹۳۰۷۹۹۹۳۲۹

نفر چهارم _۰۹۳۵۵۲۳۱۲۹۷

نفرپنجم _۰۹۳۰۵۲۸۸۰۹۸

لطفاً تا بیستم رمضان کد ملی خودتان را از همین شماره به خط۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ ارسال نموده یا تماس حاصل نمایید . با تشکر🌷 روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر (موسسه مصباح المنیر)