محفل قرآنی مجمع حافظان و قاریان مهدیشهر  در سه دی ماه سال جاری در مسجد قائم عج شهرک بعثت درجزین برگزار گردید با تشکر از هیئت امنا و نمازگزارن محترم شهر درجزین بابت میزبانی باشکوهشان