این مراسم به همراه قرعه کشی مسابقه مفاهیم جزء نهم قرآن کریم در آخرین روز های ماه مبارک در دارالقرآن برگزار گردید .

در این مراسم بعد از اجرای گروهی از حافظان مدرسه حفظ تابستانه به فعالهای مراسم جزء خوانی و برگزیدگان مسابقه مفاهیم هدایائی به رسم یادبود تقدیم گردید.

IMG_6069 IMG_6077 IMG_6169