مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۲۰

سوال :۲۰_زیباترین پیام آیه ۸۳ سوره مبارکه قصص چیست؟
۱_آخرت مال کسانی است به دنبال جلو زدن از دیگران در مسائل مادی هستند
۲_آخرت مال کسانی است به دنبال جلو زدن از دیگران در مسائل مادی و معنوی هستند
۳_آخرت مال کسانی است به دنبال جدا جلو زدن از دیگران در مسائل معنوی هستند
۴_همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا