مسابقه شماره ۶ آیه های زندگی در بهار بندگی

سوال ۶:

برای اینکه حق تعالی همراه ما باشد طبق آیه ۱۲ سوره مائده کارهایی باید انجام بدهیم ،آن کارها در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است ؟

الف » نماز اول وقت ، زکات، ایمان به انبیا الهی ، انفاق

ب» زکات ، ایمان به انبیا الهی ، نماز اول وقت ، انفاق

ج» نماز اول وقت ، انفاق ، ایمان ، صدقه

د» مبارزه با هوا و هوس ، ایمان به خدا ، صدقه ، جهاد

توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است . لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.

لینک شبکه های اجتماعی دارالقرآن به شرح ذیل می‌باشد https://splus.ir/darolghoran.m سروش روبیکا. https://rubika.ir/joing/DGJDJCIJ0DKXYMQFGXHSCVZAZPQJCNLU ble.ir/join/MjAzZTlmOG. بله D114.ir سایت دارالقرآن