مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۹

 

#سوال :

پیام مهم آیه ۱۹۹ سوره مبارکه اعراف چیست؟
۱_انسانهایی که به ما ستم می کنند را عفو نماییم
۲- همه را به کارهای خوب و پسندیده دعوت نماییم
۳_تعصب جاهلی نداشته باشیم
۴_ همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا