مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۱۸
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
 کدام عبارت معنای رستگاری نیست ؟
-۱ علمی که هیچ زمان در آن سیاهی نیست
-۲عزتی که هیچ زمان در آن ذلت نیست
-۳ غنایی که هیچ زمان در آن فقر نیست
-۴ بقایی که در آن مرگی نیست
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۰ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام