مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی🌸
شماره ۲۰
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🗣سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
آخرت مال چه کسانی است ؟
-۱ کسانی که نمی خواهند برتری بجویند
-۲ انسان های با تقوا
-۳ کسانی که برای رضای خدا کار می کنند.
-۴همه موارد
🌹🌺💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌺🌹
🛑توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۳ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
💐روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام