مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۲۰
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
آخرت مال چه کسانی است ؟
-۱ کسانی که نمی خواهند برتری بجویند
-۲ انسان های با تقوا
-۳ کسانی که برای رضای خدا کار می کنند.
-۴همه موارد
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۳ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام