🌷مسابقه 🌷 مسابقه 🌷 مسابقه🌷
🌹 مسابقات قرآنی # زندگی با آیه ها # ویژه ماه ضیافت الهی و بهار بندگی
با ما همراه باشید هر روز یک سوال از جز همان روز از ماه مبارک رمضان حاوی پیام‌های ناب قرآنی.
🌹تذکرات:۱_ ملاک پاسخ مسابقات متن بیانات حجت الاسلام بارانی امام جمعه محترم مهدی شهر می‌باشد.
۲_ پاسخ صحیح را تا ساعت ۲۴ همان روز به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴
ارسال نمایید.
۳_ اسامی برندگان هر ۱۵ روز اعلام و تشویق نقدی خواهند شد

سوال روز بیست ونهم :
نماز مطلوب چه ویژگی های دارد؟
۱_ اعتقاد داشتن به قیامت
۲_وفادار بودن به عهد خود
۳_نماز اول وقت خواندن
۴_ همه موارد

🔹تذکرات:۱_ ملاک پاسخ مسابقات متن بیانات حجت الاسلام بارانی امام جمعه مهدی شهر می‌باشد.
۲_لطفاً پاسخ صحیح را تا ساعت ۲۴ همان روز به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴
ارسال نمایید.
۳_ اسامی برندگان هر ۱۵ روز اعلام و تشویق نقدی خواهند شد.
لینک شبکه‌های اجتماعی