آغاز فعالیتهای کانون تابستانه دارالقرآن مهدیشهر.موسسه مصباح المنیر.پایگاه شهید ولی الله از اول تیر ماه ۱۴۰۰٫

برگزاری جلسات آشنایی با معارف دینی.مهارتهای فردی و اجتماعی .کلاسهای تخصصی روخوانی و حفظ .برنامه های مجتمع فرهنگی دارالقرآن و مناطق تفریحی اعم از تفریحی ورزشی و گردشگری با هفته ای ۳ روز حضور ۲ ساعته