مرحله شهرستانی مسابقات دارالقرآن بسیج در رشته های حفظ، ترتیل ،قرائت،مفاهیم و اذان در دو مقطع زیر ۱۶ و بالای ۱۶ سال در محل دارالقرآن مهدیشهر برگزار و اسامی برگزیدگان جهت شرکت در مسابقه استانی به دارالقرآن بسیج استان ارسال گردید.

IMG_7101 IMG_7107 IMG_7124

IMG_7090 IMG_7092 IMG_7147 IMG_7151